harrybouwman.nl
home|resume|links|youtube|news|students|contact

publications

publications - books, dutch

Bouwman, H., E. Dommering, N. van Eijk, N. Sitompoel & H de (2004), Interconnectie. Het vaste telefoonnet, het mobiele net en internet (Interconenction. The fixed, mobile and Internet networks). ITeR studie 01438305.

Bouwman, H., Dijk, J. van, Hooff, B. & Wijngaert L. van de (2002), ICT in organisaties: Adoptie, Implementatie, Gebruik en Effect. (ICT in Organisations: Adoption, Implementation, Use and Effect). Amsterdam: Boom Uitgever.

Bouwman, H. & Hin. P. (2000), E-commerce en de klant: nieuwe modellen voor communicatie (E-commerce and the customer: new models for communication). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschap.

Bouwman, H. & Hulsink, W. (eds.) (2000), Silicon Valley in de polder. ICT-clusters in de lage landen (Silicon Valley in the Polder: ICT-clusters in the low countries). Utrecht Lemma.

Bouwman, H. (ed.) (2000), Communicatie in de informatiesamenleving (Communication in the Information Society). Utrecht Lemma.

Bouwman, H. & Wijngaert, L. van de (eds.) (1996), Multimedia en Route. Amsterdam: Otto Cramwinckel.

Bouwman, H., Nouwens, J. Baaijens, J. & Slootman, A. (1996), Een Schat aan Informatie. Toegankelijkheid van Overheidsinformatie (An Information Treasure: Accessibility of Government Information). Den Haag/Amsterdam: Rathenau Instituut/Otto Cramwinckel.

Boer, D. J. den, Bouwman, H., Frissen, V. en Houben, M. (1994), Methodologie en statistiek van communicatieonderzoek (Methodology and Statistics for Communication Science). Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Bouwman, H. & Pröpper, S. (1993), Multimedia tussen hope en hype (Multimedia between hope and hype). Amsterdam: Otto Cramwinckel uitgever.

Bouwman, H., Nelissen, P. & Vooijs, M. (eds.) (1991), Tussen vraag en aanbod: de optimalisering van de informatievoorziening. (Between Supply and Demand: optimizing information provision) Amsterdam: Uitgeverij Otto Cramwinckel.